Hasar Anında

                                  

Oto kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler:

 

• Poliçe aslı veya fotokopisi,

• Poliçe prim makbuzu,

• Trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı),Kazanın oluş şeklini plakaları görünecek şekilde gösteren fotoğraflar,

• Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

• Alkol raporu,

• Ruhsat fotokopisi,

• Ehliyet fotokopisi

 

Hasar yurtdışında gerçekleştiğinde hasarda istenen belgeler:

 

 • Hasarın gerçekleştiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti,

• Hasarın gerçekleştiği ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,

• Bu raporun mahalli Türk Konsolosluğu'nca tasdiki.

 

 

Kasko sigortalarında hasarda istenen belgeler

• Beyan,

• Hasarlı aracın fotoğrafı,

• Varsa, yük irsaliyesi.

 

Çalınma durumlarında istenen belgeler: 

 

• 30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,

• Maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.

 

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında maddi hasarda istenen belgeler:

 

• Karşı tarafın aracına ait detayları,

• Karşı tarafın aracına ait ruhsat fotokopisi,

• Karşı tarafın aracına ait poliçe fotokopisi veya aslı.

 

 

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk sigortalarında bedeni hasarda (kesin rapor) istenen belgeler:

 

• Yaralanma durumunda; taburcu edildiğine dair hastane raporu ve tedavi masraflarına dair belgeler istenir.

• Ölüm durumunda; ölüm muayene otopsi raporu, aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı), veraset ilamı, ölenin gelir durumu belgesi istenir. 

 

Ferdi Kaza sigortalarında hasarda istenen belgeler: 

 

• Kaza raporu,

• Ölüm durumunda veraset ilamı,

• Maluliyet halinde hastane raporu.

 

Hırsızlık sigortalarında hasarda istenen belgeler: 

 

• Poliçe aslı veya fotokopisi,

• Poliçe prim makbuzu,

• Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı,

• 30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,

• Hırsızlık tahribatı varsa fotoğraf,

• Hasar gören malların faturası (Ev eşyaları için fatura gerekmez).

 

Cam Kırılması sigortalarında hasarda istenen belgeler: 

 

• Poliçe aslı veya fotokopisi,

• Poliçe prim makbuzu,

• Sigortalının beyanı,

• Fotoğraf,

• Kırılan camın detayları,

• Hasar gören camların faturası.

 

 

 

İşveren Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:

 

• Kaza zaptı ( İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları),

• İşçinin iş akdi, S.S.K. bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti,

• İş güvenliği sözleşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim yazısı,

• Savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,

• İşe başlama tarihi, S.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,

• Ayrıca sigorta şirketinin savunma hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa olayın görgü tanıklarının ifade zabıtları,

• S.G.K.'nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,

• Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname,

• Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösterir fiş ve faturalar.

 

3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortalarında hasarda istenen belgeler:

 

• Kaza zaptı, 

• Olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları, 

• Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri. 

 

Yangın sigortalarında hasarda istenen belgeler:

 

• Poliçe aslı veya fotokopisi, 

• Poliçe prim makbuzu, 

• Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı, 

• İtfaiye raporu, 

• Takipsizlik kararı ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi), 

• Tapu ve/veya kontrat ( bina ise ) fotokopisi, 

• Hasarlarla ilgili fotoğraflar, 

• Karakol zaptı, 

• Giriş çıkış faturaları, 

• Mutabakatname, 

• Talep yazısı. 

 

Zorunlu Deprem - DASK sigortasında hasarda istenen belgeler:

 

• Hasar ihbarı bilgisi,

• Poliçe fotokopisi,

• Tapu belgesi fotokopisi,

• Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tesbitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,

• Sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarası,

• Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçesinin ibraz edilmesi gereklidir.

 

 

>