ÖZTÜRKLER SİGORTAYA ANLAMLI ZİYARET

Güne� Sigorta Genel müdürü Sn.Serhat Süreyya Çetin ve beraberinde Oto sigortalar� müdürü Ender Güzeler, Karadeniz bölge müdürü Can Saka...ÖZTÜRKLER S�GORTAYA ANLAMLI Z�YARET

 Güne� Sigorta Genel müdürü Sn.Serhat Süreyya Çetin ve beraberinde Oto sigortalar� müdürü Ender Güzeler, Karadeniz bölge müdürü Can Saka, Bölge müdür yard�mc�s� Murat Yücesan ve Acente Pazarlama departman�ndan Yunus Saka Öztürkler Sigorta Arac�l�k Hizmetlerine gelerek Ramazan Öztürk’ü i�yerinde ziyaret ettiler.Genel müdür sn. Serhat Süreyya Çetin böyle bir acentemizle çal��maktan memnunuz dedi.Oto sigortalar� müdürüne Ramazan ÖZTÜRK’ü takdim ederken bu acentemizi sak�n unutma iyi not al ender ki�iliktir, iyi acentelerimizdendir, i�i dü�ünce deste�ini eksik etme dedi.Ho�ça sohbet ettiler.

Ramazan ÖZTÜRK memnuniyetini belirterek te�ekkürlerini dile getirdi.

 Eklenme Tarihi :
>